Wettelijk -, feitelijk samenwonen of trouwen.

Wettelijk -, feitelijk samenwonen of trouwen.

Klaar om een liefdesnestje te zoeken met jouw partner? Dit moet je weten voor je verhuist!

Samenwonen met je partner kan onder drie verschillende statuten. Bij elk statuut hoort een andere regeling die Smolders Vastgoed graag even op een rijtje zet.

Feitelijk samenwonen

Doe je ‘niets’, dan word je automatisch als feitelijk samenwonend beschouwd. Deze vorm van samenwonen wordt niet geregeld door de wet en er moeten geen formaliteiten vervuld worden. Jullie vormen dan een feitelijk gezin, waardoor je meer vrijheid hebt dan bij andere vormen.

Als je feitelijk samenwoont, heb je geen rechten of plichten tegenover elkaar in verband met de verdeling van goederen, de terugbetaling van schulden en de eigendom van je woning. Elke partner blijft eigenaar van zijn bezittingen en inkomsten. Indien één van beide komt te overlijden, erft de andere wettelijk gezien niets.

Dit kan omzeild worden door een samenlevingscontract af te sluiten met je parnter. Opgelet, zo’n contract is niet hetzelfde als een huwelijkscontract. Om te erven zul je een testament moeten opstellen bij de notaris. Hierbij betaal je wel meer successierechten (belastingen) als je partner sterft. Ook voor de belastingen blijven jullie twee afzonderlijke personen die dus elk een belastingsaangifte moeten invullen.


Wettelijk samenwonen

Als je kiest om wettelijk samen te wonen met je partner, moet je een verklaring indienen. Door die verklaring ben je gebonden aan een aantal rechten en plichten:

  • De gezinswoning is beschermd. Geen van beide partners kan alleen beslissen over de woning, zelfs niet als enige eigenaar.
  • Beide partners zijn verplicht een deel van hun inkomsten te besteden aan huishoudelijke uitgaven.
  • Als één partner een schuld heeft i.v.m. het gezin, draagt de andere die mee.
  • Samenwonenden kunnen ook bloedverwanten zijn (vb. broer en zus)

Het eerse jaar dat jullie wettelijk samenwonen, zijn jullie voor de fiscus nog steeds twee aparte en alleenstaande personen. De belastingsaangifte gebeurt dus nog afzonderlijk. Vanaf het tweede jaar moet er een gezamenlijke aangifte ingediend worden. Het gezinshoofd neemt de kinderen, als die er zijn, ten laste. Bij het overlijden van een partner, erven jullie van elkaar.

Indien het misloopt, blijven de administratieve gevolgen beperkt. Het enige dat moet gebeuren is bij de burgerlijke stand van jullie woonplaats een verklaring ondertekenen dat jullie niet meer samenwonen.

Trouwen

Wanneer je trouwt, geniet je van de grootste bescherming, maar heb je ook de meeste verplichtingen. Hierbij kun je kiezen tussen verschillende huwelijkstelsels. Wettelijk stelsel, gemeenschap van goederen en scheiding van goederen.

Kies je bij de burgerlijke trouw om géén huwelijkscontract af te sluiten, dan val je onder het wettelijk stelsel. Het speciale aan het wettelijk stelsel is dat er drie soorten van vermogens zijn. Het eerste vermogen is het vermogen van de ene echtgenoot. Het tweede vermogen is dat van de andere echtgenoot, en het derde vermogen is het gemeenschappelijk vermogen.

Trouw je in een gemeenschap van goederen, dan zijn alle goederen die je aankoopt tijdens het huwelijk gemeenschappelijk, mààr ook deze van ervoor! Trouw je onder het stelsel ‘scheiding van goederen’ dan blijven de echtgenoten financieel volledig afhankelijk van elkaar. Ook de inkomsten blijven van elkaar gescheiden.

Indien je partner sterft als je getrouwd bent, erf je automatisch van elkaar.

Meer informatie over deze statuten? Klik dan hier.

Klaar om een liefdesnestje te zoeken? Smolders Vastgoed helpt je graag!

Gratis schatting