De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe huurwet op een rij

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe huurwet op een rij

Vanaf 1 januari 2019 is het nieuwe huurdecreet in werking getreden. Deze nieuwe huurwetgeving is van toepassing op de huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats of studentenhuur die na 1/01/19 ondertekend worden. Voor alle huurcontracten afgesloten voor die datum blijft het oude regime gelden.

Op dinsdag 26 februari 2019 organiseren we een infoavond om de grootste verschillen tussen de oude en nieuwe woninghuurwetgeving uit de doeken te doen. Wil je er ook graag bij zijn? Dat kan!

Wij zetten de belangrijkste veranderingen hieronder alvast even op een rij ...

Opzegtermijn huurovereenkomst

De regel blijft een huurovereenkomst van 9 jaar. Nieuw is dat de verhuurder een 9-jarig contract de eerste 3 jaar enkel kan opzeggen voor persoonlijk gebruik door zichzelf en niet meer omdat de partner of familieleden er willen intrekken. Korte huurovereenkomsten van maximum 3 jaar kunnen ook nog steeds. Nieuw hierbij is dat de huurder bij contracten van korte duur ook een opzegmogelijkheid heeft mits een opzegtermijn van 3 maanden en het betalen van een vergoeding van een halve maand huur in het derde jaar, één maand huur in het tweede jaar en anderhalve maand huur in het eerste jaar van het contract.

Huurwaarborg

Een van de meest opvallende wijzigingen is dat een huurwaarborg op basis van een geblokkeerde rekening nu ook 3 maanden huur kan bedragen. De extra waarborg geeft de verhuurder een verhoogde buffer in geval van wanbetaling of bij huurschade. Omgekeerd wordt zo de financiële drempel voor de huurder verhoogd. De nieuwe huurwaarborgregeling van de Vlaamse Overheid kan voor bepaalde huurders hierin een oplossing bieden.

Kosten huurherstellingen

In sommige situaties is er onduidelijkheid welke kosten te dragen zijn door de huurder en welke te dragen zijn door de verhuurder wanneer er iets stuk is of onderhoud vergt. De Vlaamse Regering publiceerde daarom een (niet-limitatieve) lijst met de ambitie om dergelijke discussies te vermijden. Download de lijst hier!

Overlijden van de huurder

Een huurovereenkomst blijft na overlijden van de huurder verder bestaan. Dat brengt uiteraard problemen en onzekerheden met zich mee. De nieuwe huurwetgeving wil deze problematiek opvangen door een automatische ontbinding van de huurovereenkomst op het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder met daarbij - naast de betaling van het huurgeld voor deze twee maanden - de betaling van een vergoeding ten bedrage van één maand huurgeld, tenzij de erfgenamen verklaren dat ze de huurovereenkomst willen verderzetten.

Meer info omtrent deze wijzigingen kan je ook nalezen op de website van woninghuur Vlaanderen.

Een huis huren of verhuren roept heel wat vragen op. Smolders Vastgoed staat klaar om je een antwoord te bieden op al je vastgoedvragen. Contacteer ons en wij helpen je met veel plezier verder!

Gratis schatting