Het conformiteitsattest: de voordelen en voorwaarden

Het conformiteitsattest: de voordelen en voorwaarden

Verhuur je een woning, appartement of (studenten)kamer in het Vlaamse Gewest, dan moet die aan bepaalde normen voldoen. Het conformiteitsattest - dat je kan aanvragen bij de gemeente - bewijst dat je ruimte aan alle kwaliteitsnormen voldoet.

Wat zijn de voordelen voor de verhuurder?

Het conformiteitsattest is niet gelijk aan de verhuurvergunning en is dus ook niet verplicht, tenzij je gemeente dit anders beslist. Zie het attest echter niet als onnodig bijkomend papierwerk, want het kan jou als verhuurder net in je voordeel spelen. Het toont aan dat je helemaal in orde bent en informeert geïnteresseerde huurders tegelijkertijd over het aantal toegelaten bewoners.

Hoe lang blijft het attest geldig?

Het conformiteitsattest blijft tien jaar geldig, op voorwaarde dat de ruimte in die tijd niet als ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard. Dit kan enkel aan de hand van een diepgaand woononderzoek dat een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico vaststelt. Dit conformiteitsonderzoek moet uitgevoerd worden door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur. 

Ook vervalt de tienjarige geldigheid van je conformiteitsattest als je in die periode (ingrijpende) renovatiewerken doorvoert of als de Vlaamse Wooninspectie een proces-verbaal opstelt voor de woning. Staat er op het conformiteitsattest een termijn vermeld die korter is dan tien jaar, dan vervalt het attest uiteraard ook eerder. 


Hoe ga ik te werk?

Het technische verslag van de gemeentelijke woningcontroleur wordt binnen de zestig dagen beoordeeld door de burgemeester. Als hij je attest goedkeurt, kan je je attest afhalen bij je gemeente.

Neemt de burgemeester geen tijdige beslissing of weigert hij het attest goed te keuren, dan kan je vanaf dertig dagen later een nieuwe aanvraag indienen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen. Deze instantie mag ook conformiteitsattesten afleveren voor huursubsidies, of als de woning aan een sociaal verhuurkantoor verhuurd wordt.

Hoeveel kost een conformiteitsattest?

Het financiële plaatje van het conformiteitsattest wordt per gemeente vastgelegd. De prijs mag niet hoger dan 90 euro zijn voor een zelfstandige woning of kamerwoning, met een bijkomende kost van 15 euro per kamer. Per gebouw mag dit attest je als verhuurder niet meer dan 1775 euro kosten. Wel mogen deze bedragen op jaarbasis geïndexeerd worden.

Heb je plannen om jouw huis of appartement te verhuren en wens je professionele begeleiding? Maak een afspraak bij ons kantoor, we helpen je met plezier verder!

Gratis schatting