Mag de verhuurder de huurprijs verhogen?

Mag de verhuurder de huurprijs verhogen?

Als je een woning of appartement huurt, ligt de huurprijs vast in het huurcontract en kan die in principe niet meer gewijzigd worden. In geval van indexering, gewijzigde omstandigheden in de buurt of verbeteringswerken aan de woning is een prijsaanpassing wel mogelijk. In dit blogbericht bekijken we deze drie scenario’s van dichterbij. 

De huurprijs wordt geïndexeerd

De huurprijs van een woning of appartement te huur mag een keer per jaar geïndexeerd worden. Als in het huurcontract expliciet vermeld staat dat de huurprijs niet geïndexeerd zal worden, mag het uiteraard niet. Om de indexatie aan te vragen, dient de verhuurder een schriftelijk verzoek in bij de huurder. Dit gaat dus niet automatisch. De indexering kan ook pas een jaar na de inwerkingtreding van het huurcontract plaatsvinden. Dit betekent dat de huurprijs niet eerder dan een jaar nadat de huurder z’n intrek nam, geïndexeerd kan worden. Voor de daaropvolgende jaren dient deze datum eveneens gerespecteerd te worden.

Vergeet je verhuurder de indexatie aan te vragen? Dan nog kan hij een indexatie met terugkerende werking aanvragen. De indexatie is in die situatie enkel geldig voor de drie maanden die de aanvraag voorafgingen.

De omstandigheden in de buurt zijn gewijzigd

Wordt de buurt rondom je huurwoning of -appartement grondig opgeknapt waardoor het comfort en de vraag naar huurwoningen er stijgen, en de belevenis van de buurt positief beïnvloed wordt? Ook in dit geval mag de verhuurder een prijsverhoging doorvoeren, als hij kan bewijzen dat de huurwaarde van het pand met minstens 20% toeneemt.

Er werden verbeteringswerken aan de woning uitgevoerd

Ten slotte kan de verhuurder de waarde van een woning optrekken door middel van werkzaamheden die het wooncomfort verbeteren. Als de huurwaarde van de woning daardoor met minstens 10% stijgt, dan mag de huurprijs verhoogd worden. De rechter zal hiervoor een nieuw en rechtvaardig huurbedrag bepalen.

Ook het tegenovergestelde is waar: daalt de huurwaarde van de woning door nieuwe omstandigheden? Dan mag de huurprijs verlaagd worden. Het is opnieuw de taak van de rechter om een realistisch huurbedrag voor te stellen.

Sloot je na 1 januari 2019 een huurcontract af, dan mag het huurbedrag op elk moment aangepast worden als de verhuurder nieuwe energiebesparende maatregelen uitvoert.

Zelf een pand verhuren? Neem contact met ons op, we begeleiden je graag in de zoektocht naar de ideale huurder.

Gratis schatting