Afschaffing van de woonbonus. Wat zijn de gevolgen?

Afschaffing van de woonbonus. Wat zijn de gevolgen?

Afschaffing van de woonbonus. Wat zijn de gevolgen?

De woonbonus hield in dat je een belastingvermindering kreeg voor je enige en eigen woning tijdens de looptijd van je hypothecaire lening. Voor bestaande leningen verandert er niets. Wie dus na 1/01/2020 een hypothecaire lening afsluit, zal het zonder dit fiscaal voordeel moeten stellen. We leggen het even uit met een voorbeeld. Een koppel dat een lening van 20 jaar aangaat, genoot gemakkelijk van een voordeel tot €30.000, verspreid over de looptijd van de hypothecaire lening. Door de bonus konden betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies fiscaal ingebracht worden. Het basisbedrag hiervoor was €1.520, en dat tijdens de eerste 10 jaar. Dit bedrag kon verhoogd worden met €760 als het om een enige woning ging.


Om deels te compenseren worden de registratierechten (belastingen op aankoop van vastgoed) verlaagd van 7% naar 6%. Toon je aan dat je de woning energiezuinig maakt, zakt dit zelfs naar 5%. Vind hier alle voorwaarden. Het tarief van de aankoop van een bouwgrond of investeringspand (10%) wordt niet aangepast.

Voor een tweede woning/verblijf blijft er wel een belastingvoordeel bestaan. Deze bizarre situatie ontstaat omdat een tweede woning federale materie is. De registratierechten blijven wel op 10% maar zelfs met dit in het achterhoofd wordt de aankoop van een tweede woning binnen België in de meeste gevallen goedkoper dan de aankoop van de 1e gezinswoning. Het is onduidelijk of er binnenkort ook aan de federale woonbonus zal gesleuteld worden.

Ook een wederopname, het opnieuw aanvullen van het reeds terugbetaald kapitaal, zal vanaf 2020 onder het nieuwe fiscale regime vallen, waardoor ook hier de woonbonus niet meer aan de orde is. Voor herfinancieringen is dit een ander verhaal. Hierbij blijft de datum gelden van het oorspronkelijk krediet. Je blijft dus van de woonbonus genieten zolang de lening loopt.

Nog meer vragen rondom uw vastgoed? Contacteer ons dan gerust en wij helpen u graag verder!

Gratis schatting