Betaal nu 6% bij aankoop van een woning of appartement na wederopbouw.

Betaal nu 6% bij aankoop van een woning of appartement na wederopbouw.

Heb je je oog laten vallen op een pand dat onder de sloophamer moet of koop je een volledig heropgebouwde woning? Vanaf 2021 profiteer je in beide gevallen tijdelijk van het verlaagde btw-tarief van 6%. We nemen het doel en de voorwaarden van de nieuwe federale maatregel kort onder de loep.

Voorheen was het btw-tarief van 6% voor afbraak- en heroprichtingswerken al van kracht in centrumsteden zoals Kortrijk, Brugge en Gent. De nieuwe regeling trekt dat voordeel door voor heel België. Daarbij komen een aantal extra voorwaarden kijken én een belangrijke uitbreiding: ook bij de aankoop van een heropgebouwde woning of appartement geniet je van 6% btw. Je betaalt in dat geval dus niet de 21% die normaliter van toepassing is bij nieuwbouw. Het verlaagde tarief geldt (voorlopig) tot en met 31 december 2022.

Steunmaatregel voor de bouwsector

Via deze maatregel wil de overheid de bouwsector een duwtje in de rug geven. De coronacrisis heeft vanzelfsprekend een economische impact, zowel op wie wil verbouwen als op wie die verbouwingen doorgaans uitvoert. De toekenning van een verlaagd btw-tarief moet de orderboekjes van architecten en aannemers weer vullen gezien ze tegen lagere kosten nieuwbouwwoningen en -appartementen kunnen neerzetten. Tegelijkertijd wordt de aankoop van nieuwbouw na afbraak fiscaal interessanter voor de particulier. Voorwaarden voor een btw-voordeel bij heropbouwwerken

Heb je plannen om je huis of appartement te slopen en volledig opnieuw te bouwen, dan kom je in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6% indien:

  • het pand in kwestie gedurende 5 jaar je eigen en enige woning is

Je mag geen ander huis in je bezit hebben en moet zonder uitstel je domicilie op het adres van de vernieuwde woning vestigen.

  • de bewoonbare oppervlakte van de woning niet meer dan 200 m2 bedraagt

Ook deze voorwaarde moet gedurende 5 jaar vervuld blijven. Je bepaalt de bewoonbare oppervlakte door alle woonvertrekken van muur tot muur op te meten en die samen te tellen. Alle kamers die voor huisvesting bedoeld zijn zoals keuken, eet- en woonkamer, slaapkamers en bureaus worden meegeteld zodra ze een minimumoppervlakte van 4 m² hebben.

  • je voorafgaand een verklaring indient bij de btw-administratie

Voor de factuur voor de werken wordt overhandigd, moet je een elektronische verklaring overmaken aan de FOD Financiën. Daarbij vermeld je dat aan alle voorwaarden voldaan wordt en voeg je een kopie van de omgevingsvergunning en aannemingscontracten toe.

Voorwaarden bij de verkoop van een heropgebouwde woning

Koop je in de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 een nieuwbouwhuis of -appartement dat op de plek van een gesloopt pand gebouwd werd, dan betaal je eveneens 6%. Hierbij gelden gelijkaardige voorwaarden: 

  • het pand in kwestie wordt gedurende 5 jaar je enige eigen woning

Je mag geen andere woning in je bezit hebben en moet uiteraard je domicilie op het adres van de heropgebouwde woning vestigen.

  • de bewoonbare oppervlakte van de woning bedraagt niet meer dan 200 m2

Hiervoor geldt dezelfde uitleg zoals hierboven meegegeven.

  • voorafgaand wordt een verklaring ingediend bij de btw-administratie

De verkoper moet een elektronische verklaring, die je als koper mee ondertekent, overmaken aan de FOD Financiën.

Ook btw-verlaging bij verhuur aan sociale verhuurkantoren

Tot slot is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de afbraak en heroprichting van woningen en appartementen die voor een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor. Koop je een vooraf gesloopt gebouw met die intentie, dan geniet je ook van 6% btw.

Overweeg je de aankoop van een heropgerichte woning of bezit je een pand dat baat zou hebben bij een totaalvernieuwing? Dan is deze btw-verlaging een mooie opportuniteit. Contacteer ons gerust bij vragen en we adviseren je graag!

Gratis schatting