Je verkoopt jouw huis: wat regelt de notaris?

Je verkoopt jouw huis: wat regelt de notaris?

Spannend! De verkoop van jouw stekje vol herinneringen. Naast een emotionele impact brengt dit ook wat administratieve verplichtingen met zich mee. Je zal een beroep moeten doen op een notaris om de verkoop officieel af te handelen en dus de notariële akte op te maken. Weet je niet goed waarvoor je precies notariskosten betaalt? We overlopen de taken van een notaris bij een woningverkoop stap voor stap.

De afhandeling van het verkoopdossier

Wanneer je je woning te koop wilt stellen, moet je een reeks documenten en attesten kunnen voorleggen. Standaard gaat het in eerste instantie om de kadastrale info, het bodemattest en het stedenbouwkundig uittreksel. Als jouw makelaar verzorgt Smolders Vastgoed de opstart van het volledige verkoopdossier graag voor jou. Wij vragen de nodige attesten (EPC, elektriciteitskeuring…) op, terwijl de notaris instaat voor een 2e verificatie van alle documenten bij de opmaak van de akte.


Verder zorgt de notaris ook voor het volgende in de aanloop naar de akte:

  • voorkooprecht

Geldt er een recht van voorkoop op je woning? Dan moet dat ook aangeboden worden aan de houder. Je notaris is verplicht om de aanwezigheid van voorkooprechten te controleren.

  • achterstallige belastingen

Bij de verkoop van een woning doet de notaris een volledige fiscale screening van de verkoper. Hij checkt onder andere of de onroerende voorheffing en de personenbelasting betaald werden. Daarnaast gaat de notaris na of alle verkeersbelastingen zijn vereffend en zelfs de huisvuilbelastingen worden in kaart gebracht.

  • hypothecaire inschrijvingen

Om je woning te verkopen, moet die vrij van hypotheken, beslagen of andere schulden zijn. Je notaris zal ten rade gaan bij het hypotheekkantoor om zeker te zijn dat er geen schuldeisers zijn.


De regeling van de verkoopovereenkomst en de notariële akte

Heb je een kandidaat-koper gevonden? Goed nieuws! Als je een akkoord hebt bereikt over de verkoopvoorwaarden, kan de onderhandse verkoopovereenkomst of ‘de compromis’ getekend worden. De opmaak van zo’n overeenkomst gebeurt meestal door je makelaar. Je notaris kan je bijstaan bij de inhoudelijke controle van de overeenkomst. Jouw makelaar heeft ondertussen alle documenten aan de notaris bezorgd, dus iedereen heeft een duidelijk beeld van de overeenkomst.

Eens de verkoopovereenkomst en de kredietaanvraag van de koper in orde zijn, zullen de notarissen van beide partijen de koppen bijeensteken om alles praktisch te regelen voor de ondertekening van de akte. Je notaris bezorgt alle documenten en attesten aan de notaris van de koper en regelt een aktedatum.

In principe is het de notaris van de koper die de akte opstelt en het ondertekenmoment organiseert, tenzij de koper ervoor kiest om met dezelfde notaris als de verkoper te werken. Tijdens die bijeenkomst geeft de notaris toelichting bij de inhoud van het aktedocument. Eens getekend, wordt het aankoopbedrag overgemaakt aan de verkoper en mag de koper de sleutels in ontvangst nemen.

De registratie van de akte en doorhaling van de hypotheek

Na ondertekening, registreert de notaris van de koper de verkoopakte en de kredietakte op het bevoegd Kantoor Rechtszekerheid. Hij zorgt ook voor de doorhaling van de bestaande hypotheek. Die loopt gedurende een periode van 30 jaar door, ook als de lening voor de woning reeds afbetaald is. De kost voor het schrappen van de hypotheek is voor de verkoper en afhankelijk van de som van de oorspronkelijke lening.

In een laatste fase bezorgt de notaris een afschrift van de eigendomstitel aan de koper en brengt hij alle betrokken instanties op de hoogte van de verkoop van de woning.

Heb je plannen om jouw woning te verkopen en wens je professionele begeleiding? Maak een afspraak bij ons en we helpen je met plezier verder!

Gratis schatting