Wanneer krijg je de sleutel van je nieuwe woning?

Wanneer krijg je de sleutel van je nieuwe woning?

Een woning gekocht? Dan kan je niet wachten tot je de sleutels in handen hebt! Maar wanneer gebeurt dit nu precies? En kan je dat onderling tussen koper en verkoper beslissen? Wij helderen het graag voor je op in deze blogpost!

Bij het verlijden van de akte

Normaal ontvangt de koper de sleutels op de dag dat de akte verleden wordt bij de notaris, niet vroeger en niet later. Op dat moment wordt het aankoopbedrag overgemaakt en is de verkoop van de woning officieel afgerond. Er zijn dus voor geen van beide partijen nog risico’s verbonden aan het uitwisselen van de sleutels.

Een sleutelovereenkomst: als de koper de sleutels vroeger wil

Staat het pand leeg? Dan wil je als koper misschien al wat meubilair stockeren of eens kunnen langsgaan om een opmeting te doen. Gaat de verkoper hiermee akkoord? Dan kan de sleutel al vóór het verlijden van de akte (tijdelijk of definitief) overhandigd worden. In dat geval maken wij een sleutelovereenkomst op die door beide partijen wordt getekend. Hiermee dekt de huidige eigenaar van de woning zich in tot er effectief een koopprijs betaald is.

Wat staat er in een sleutelovereenkomst?

Hoewel je de sleutels in handen krijgt, ben je nog niet vrij om met de woning te doen wat je wil. Het huis of appartement wordt immers pas jouw eigendom eens de akte is verleden. Er mogen dus nog geen verbouw- of afbraakwerken uitgevoerd worden, want als de verkoop om een of andere reden nog afspringt of er loopt iets fout tijdens de werken, dan zit de verkoper met de gebakken peren. Daarom zorgen wij er als makelaar voor dat er in de sleutelovereenkomst duidelijke afspraken vastgelegd worden omtrent:

Het doel van de overeenkomst: met welke reden wil de koper de sleutel vroegtijdig ontvangen

De duur: vanaf wanneer mag de koper zich de toegang tot de woning verschaffen
De plaatsbeschrijving: zodra de koper de woning in gebruik neemt, moet er een document opgesteld worden dat de staat van de woning in detail beschrijft en dienen de meterstanden van de elektriciteit, gas en water gecheckt te worden
De woninglasten: alle lasten zoals water, gas en elektriciteit zijn vanaf ingang van de overeenkomst voor de rekening van de koper
De verzekeringen: de koper dient zich te verzekeren tegen brand en andere risico’s, maar ook de verkoper raden we aan zijn verzekeringen te behouden tot de definitieve eigendomsoverdracht
De bewoningsvergoeding: gelijkaardig aan huur, kan de verkoper een vergoeding vragen voor de periode waarin de koper al in zijn eigendom woont

Elke partij ondertekent en ontvangt een exemplaar van de overeenkomst met bijgevoegde plaatsbeschrijving en een bewijs van brandverzekering. Komt het uiteindelijk toch niet tot een verkoop en stelt de eigenaar schade vast aan zijn woning door niet toegestane werken, dan is de koper hem een vergoeding verschuldigd. In de praktijk komt dit zelden voor, but you never know 😉.

Een bezettingsovereenkomst: als de verkoper de sleutels langer houdt

Andersom is het mogelijk dat je als verkoper wat langer in je woning wil blijven, omdat je nieuwe woonst nog niet af is of omdat er nog iemand anders in woont. Ook daarrond kunnen afspraken gemaakt worden die hetzij in de verkoopakte of onder de vorm van een bezettingsovereenkomst vastgelegd worden. Om eventuele discussies te mijden, laat je het als verkoper best zo snel mogelijk weten als je graag langer in je woning wil blijven. Zo weet de koper op voorhand waar hij aan toe is.

Wat staat er in een bezettingsovereenkomst?

Een bezettingsovereenkomst, ook wel bezetting ter bede genoemd, wordt opgesteld om de verkoper het recht toe te kennen zijn voormalige woning na de aktedatum nog tijdelijk te bewonen. Daarvoor worden gelijkaardige afspraken gemaakt zoals bij een sleutelovereenkomst rond volgende puntjes:

het doel van de overeenkomst: om welke reden wil de verkoper zijn woning nog niet verlaten

de duur: op welke datum dient de verkoper de woning uiterlijk te verlaten en de sleutels te overhandigen aan de nieuwe eigenaar
de plaatsbeschrijving: bij de eigendomsoverdracht moet er een document opgesteld worden dat de staat van de woning in detail beschrijft
de woninglasten: alle lasten zoals water, gas en elektriciteit blijven tot de eindtermijn van de bezetting voor de rekening van de verkoper
de verzekeringen: gezien de koper nu eigenaar is van de woning, dient hij zich te verzekeren tegen brand en andere risico’s. Ook de verkoper laat best zijn verzekering nog even lopen.
de bezettingsvergoeding: gelijkaardig aan huur, betaalt de verkoper een vergoeding aan de nieuwe eigenaar voor de periode waarin hij in de woning blijft wonen

De kans dat de verkoper nog schade zou berokkenen aan het eigendom is uiteraard zeer klein, maar als bij afloop van de overeenkomst blijkt dat de staat van de woning afwijkt van de plaatsbeschrijving, moet hij wel een vergoeding betalen aan de nieuwe eigenaar. Smolders Vastgoed geeft je graag gericht advies om het verlengd verblijf van de verkoper correct te regelen en discussies achteraf te vermijden. 


Wil je meer weten over een sleutelovereenkomst, bezettingsovereenkomst of hoe de verkoop van een woning in z’n werk gaat? Aarzel niet en stuur ons een berichtje

Gratis schatting