Hoe verloopt de oplevering van nieuwbouw in de praktijk?

Hoe verloopt de oplevering van nieuwbouw in de praktijk?

Hoe verloopt de oplevering van een nieuwbouwwoning of -appartement in de praktijk?

De grote dag is aangebroken: het is tijd voor de oplevering van je nieuwbouwwoning of -appartement. Weten waaraan je je mag verwachten en wat je rechten zijn als je niet 100% overtuigd bent van het resultaat? Lees dan snel deze blogpost!

In de wet Breyne zijn alle regels vastgelegd omtrent de oplevering van nieuwe appartementen en woningen. We maken hierbij een onderscheid tussen de voorlopige en de definitieve oplevering. Kocht je een nieuwbouwappartement aan, dan wordt ook nog eens een onderscheid gemaakt tussen de privédelen (m.a.w. jouw appartement) en de gemeenschappelijke delen. Hierbij kan je dus nagaan of de nieuwbouw helemaal volgens het bouwplan en met respect voor het lastenboek gebouwd is.

Voorlopige versus definitieve oplevering

Vooraleer je van de voorlopige naar de definitieve oplevering kan overgaan, moet minstens één jaar verstreken zijn. Het idee daarachter is dat het gebouw minstens een winter moet doormaken om te toetsen of het bestand is tegen alle weersomstandigheden. Breng je bouwpromotor en/of aannemer dus zo snel mogelijk op de hoogte als je in die periode nog op gebreken botst.

Is de termijn tussen de verschillende opleveringen korter dan een jaar, dan is de bepaling ongeldig. In het geval van een nieuwbouwappartement gelden die voorlopige en definitieve oplevering voor zowel de privé- als de gemeenschappelijke delen, waardoor je in totaal dus vier opleveringen zal hebben.

Ook de volgorde van oplevering is van belang: de definitieve oplevering van je appartement kan pas plaatsvinden als de oplevering van de gemeenschappelijke delen voltooid is. De voorlopige aflevering van jouw eigen appartement kan daarentegen wel al gebeuren, zelfs als die voor het gehele gebouw nog niet heeft plaatsgevonden.

De definitieve oplevering van je appartement mag je dus weigeren als er nog essentiële delen, zoals de toegangsdeuren of lift,ontbreken aan het volledige gebouw. In dat geval maak je dit via een aangetekend schrijven kenbaar aan de verkoper of aannemer.

Voorlopige oplevering = een gebruiksklare woning

Bij de voorlopige oplevering is het de bedoeling dat je als koper de laatste gebreken opsomt die je graag veranderd wil zien tegen de definitieve oplevering, maar in principe moet de ruimte wel al gebruiksklaar zijn. Weiger je de voorlopige oplevering, dan stel je samen met de bouwpromotor en architect een proces-verbaal op die door alle partijen ondertekend wordt. In sommige gevallen kan je hier best ook de aannemer bij betrekken. Essentieel is alleszins om een termijn overeen te komen waarbinnen alles in orde moet zijn om te kunnen overgaan tot de definitieve oplevering.

Stilzwijgende oplevering

We hebben het over een stilzwijgende oplevering als er geen voorlopige oplevering is geweest, maar doordat je de sleutel in je bezit hebt en al in het pand woont, wordt verondersteld dat je de staat van je woning zonder meer aanvaardt. In dit geval is het veel moeilijker om de architect en/of aannemer nog in gebreke te stellen, dus enige voorzichtigheid is hierbij geboden.

Tienjarige aansprakelijkheid

Na de voorlopige of definitieve oplevering begint ook de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer, bouwpromotor en/of architect. Zij blijven hierbij aansprakelijk voor gebreken die de stevigheid of stabiliteit van het gebouw in het gedrangbrengen. Ook voor lichtere, verborgen gebreken, zoals vochtproblemen, waterinfiltratie en scheurvorming in de muren heb je na de definitieve oplevering nog garantie. Je doet er echter goed aan om meteen actie te ondernemen en de problemen niet te laten liggen. Als je wil weten wanneer de 10-jarige periode start, dan kijk je best even de verkoopovereenkomst na om te zien of dit bij de voorlopige dan wel definitieve oplevering is.

D-day

Je bent zelf verantwoordelijk voor de oplevering van je eigen appartement. Voor de oplevering van de gemeenschappelijke delen staat de vereniging van mede-eigenaars in. Op de algemene vergadering worden enkele mede-eigenaars aangesteld om samen met de syndicus bij de oplevering aanwezig te zijn. Zij kunnen de hulp inroepen van een aannemer en/of architect. Kan je zelf niet aanwezig zijn bij oplevering? Geen probleem, de mede-eigenaars en syndicus kunnen jouw opmerkingen aankaarten op het moment van oplevering.

Bron: economie.fgov.be

Heb je nog twijfels rond de voorlopige en definitieve oplevering, of andere brandende vastgoedkwesties? Wij helpen je graag! Neem vrijblijvend contact op.

Gratis schatting