Wat is een rooilijn? Belangrijk om te weten

Wat is een rooilijn? Belangrijk om te weten

Wat is een rooilijn?

Een rooilijn wordt vastgelegd door de overheid en bepaald waar het openbaar domein overgaat in de private eigendom. Op deze manier wil men vermijden dat er gebouwen zouden gezet worden op belangrijke doorgangen. Om deze visueel te kunnen zien, moet je kijken naar het rooilijnplan of in de bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen of de verkavelingsplannen. Deze documenten zijn steeds te verkrijgen via de gemeente of stad waarin de grond zich bevindt.

Dit is niet hetzelfde als de grens tussen het perceel en de openbare weg. Het betekent niet dat deze op de werkelijke grens loopt, want de rooilijn kan door je voortuin, haag, muur, afsluiting, … lopen.


Wat als de rooilijn door jouw eigendom loopt?

Wanneer de rooilijn door je eigendom loopt en niet gelijk is met de grens van de openbare weg is er een kans dat men het desbetreffende stuk ooit zal onteigenen. Het is dan ook van belang om een eventuele rooilijn te vermelden in de compromis bij verkoop. Er kan over gegaan worden tot onteigenen als het nodig is voor het algemeen belang. Die onteigening moet dan voldoen aan bepaalde voorwaarden en het moet in overeenstemming zijn met het nationaal en internationaal recht. Naast de gewone onteigening is een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning ook mogelijk.

Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Indien de rooilijn verder van je perceel verwijderd ligt, bestaat de kans dat je je voortuin mag vergroten. Maar uitbreiden over de lijn mag niet.

Het is niet toegelaten om over de rooilijn te gaan bouwen, indien je dit toch zou doen zonder goedgekeurde vergunning bestaat de kans dat je dit deel terug zal moeten afbreken gezien je in overtreding bent met de Woningwet en/of met de Wet op de ruimtelijke ordening.

Andere belangrijke lijnen/grenzen.

Een andere belangrijke lijn is de bouwlijn, deze is niet hetzelfde als de rooilijn. Deze lijn bepaald vanaf waar je mag beginnen bouwen op je perceel. Het wil daarom niet zeggen dat deze lijn gelijk loopt met de perceelgrens die over gaat in openbare weg.  

Vervolgens hebben we de nullijn, deze heeft weer hoe hoog de afgewerkte vloer mag zijn ten opzichte van de weg. Deze wordt meestal bepaald wanneer men de bouwlijn uitzet. Dit gebeurt door de gemeente. Indien deze niet bepaald is, zul je advies moeten vragen aan je architect.

Heb jij nog meer vastgoedvragen waar je graag een antwoord op zou hebben? Contacteer ons gerust en wij helpen je graag verder!

Gratis schatting